تفاوت اموال منقول و غیر منقول

تفاوت اموال منقول و غیر منقول

اموال منقول و غیر منقول

اموال منقول و غیر منقول

طبق ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول

مال غیر منقول مالی است که قابل انتقال به محل دیگر نباشد(زمین، آپارتمان) ولی مال منقول قابلیت جابجایی دارد

علاوه بر این تقسیم‌بندی، که صریحاً بیان‌شده است، تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز  تلویحاً  مورد پذیرش قانون مدنی قرارگرفته ازجمله تقسیم‌بندی اموال به اعیان و منافع، مثلی و قیمی

اعیان و منافع:

اعیان عبارت است از اموالی که به یکی از حواس خاص حس لامسه محسوس باشد. مانند یک خانه، یک لباس

منافع اموالی است که قابل حس به یکی از حواس نباشد.

مثلاً در اجاره خانه، مستأجر مالک منافع است و صاحب‌خانه مالک عین هست.

اموال مثلی و قیمی:

اموال مثلی که اشباه و نظایر آن زیاد است مثل حبوبات…

اموال قیمی عرفا شخص و عین همان مال موردنظر است. مثل کتاب خطی

ماده ۱۲: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به‌واسطه عمل انسان به‌نحوی‌که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳: اراضی و ابنیه و آسیا و هرجه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴: آیینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها درصورتی‌که در زمین یا بنا به‌کاررفته باشد به‌طوری‌که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۸:حق انتقال از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

 

برای دریافت مشاوره مشارکت در ساخت و معرفی سازنده می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱۲۶۱۵۰۵۸۵

۰۲۱۲۲۸۳۷۰۶۷

شرکت مهندسی تکا

 

جهت عضویت در کانال مشاوره مشارکت در ساخت شرکت تکا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 کانال تلگرام مشاوره مشارکت در ساخت

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.