درباره ما

 

ویدئو معرفی شرکت مهندسی تّکا

  • شرکت فنی مهندسی تُکا از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه های مرتبط با ساختمان شروع کرده است. 
  • این شرکت دارای کادری مجرب از کارشناسان معماران و مهندسین ساختمان است. 
  • فعالیت شرکت مهندسی تُکا در زمینه های زیر در بخش خدمات ما به تفصیل توضیح داده شده است.
  1. مشاوره های مرتبط با شهرداری 
  2. مشاروه طراحی ساختمان
  3. مشاوره مشارکت در ساخت
  4. مشاوره دعاوی حقوقی ملکی

همکاران شرکت مهندسی تُکا

آقای دکترناصر ولی نژاد شرکت تکا

آقای دکتر ناصر ولی نژاد

حسن نیک افکار شرکت تکا

آقای مهندس حسن نیک افکار

رئوف قاسمی شرکت تکا

آقای مهندس رئوف قاسمی

حامد سلیمانی شرکت تکا

آقای مهندس حامد سلیمانی

محمد مدرس شرکت تکا

آقای مهندس محمد مدرس

ساسان پولکی شرکت تکا

آقای مهندس ساسان پولکی

مرتضی جهری

آقای مهندس مرتضی جهری

رسول مدرس شرکت تکا

آقای مهندس رسول مدرس

مهدی رسولی شرکت تکا

آقای مهندس مهدی رسولی

شیرین قاسمی شرکت تکا

خانم مهندس شیرین قاسمی

پریسا حسن ولی شرکت تکا

خانم مهندس پریسا حسن ولی

مجید طبیب پور شرکت تکا

آقای مهندس مجید طبیب پور