طراحی داخلی هتل رزیدانس

طراحی داخلی هتل رزیدانس

H 11

طراحی داخلی هتل رزیدانس

نام مالک:آقای فرید

آدرس :خ مفتح-خ سمیه

نام طراح: رئوف قاسمی برقی/ حامد سلیمانی

متراژ : ۲ واحد هر کدام به مساحت ۷۰متر مربع

طراحی داخلی هتل رزیدانس                                                                           طراحی داخلی هتل رزیدانس

طراحی داخلی هتل رزیدانس                                                                          طراحی داخلی هتل رزیدانس

طراحی داخلی هتل رزیدانس                                                                          طراحی داخلی هتل رزیدانس

                                                                          طراحی داخلی هتل رزیدانس

طراحی داخلی هتل رزیدانس                                                                          طراحی داخلی هتل رزیدانس

طراحی داخلی هتل رزیدانس                                                                       طراحی داخلی هتل رزیدانس

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.