طراحی معماری مجتمع مسکونی فرهنگیان

طراحی معماری مجتمع مسکونی فرهنگیان

پروژه فرهنگیان

پروژه فرهنگیان

نام ساختمان:مجتمع مسکونی فرهنگیان

مهندس حسن نیک افکار،مهندس رئوف قاسمی

کمک طراح:مهندس سارا ناصریه

کارفرما:تعاونی مسکن فرهنگیان

زیربنا:۱۷۵۰۰

سال طراحی/سال ساخت:۱۳۹۵

موقعیت:اشرفی اصفهانی،انتهای نسترن شرقی،کنار گذر حکیم تقاطع تربیت با شهید مدنی

 

طراحی معماری مجتمع مسکونی فرهنگیان                                                               طراحی معماری مجتمع مسکونی فرهنگیان

 

طراحی معماری مجتمع مسکونی فرهنگیان                                               طراحی معماری مجتمع مسکونی فرهنگیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.