محاسبه آنلاین عوارض

 
 
  • محاسبه آنلاین عوارض طبق آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال 1398 برای ساختمان ها با کاربری مسکونی می باشد.
  • عوارض محاسبه شده در سایت مهندسی تُکا بر اساس مصوبه صد و بیست و یکمین جلسه شواری اسلامی شهر تهران مورخ 97/11/14 و بنای مجاز املاک مطابق با طرح تفصیلی می باشد.
  • در خصوص مشاوره در خصوص املاک غیر مسکونی (تجاری و اداری) و یا اگر در پروسه محاسبه عوارض خود سوالی داشتین می توانید با شرکت مهندسی تُکا به شماره تماس 22826318-021 تماس حاصل فرمایید.
 
در این ابزار موارد زیر، به عنوان حالات خاص محاسبه عوارض، درنظر گرفته نشده است:
  • محاسبه مابه التفاوت عوارض در پروانه های تغییر نقشه
  • عوارض پسماند
  • عوارض حق الزحمه ناظر/ناظرین
  • فیش های صادره از معاونت شهرسازی مناطق (بابت اضافه متراژ و موارد شهرسازی مشابه)
  • فیش های صادره از معاونت نظارت فنی شهرداری (بابت جریمه های شهرسازی مرتبط با پروژه)
  • بافت فرسوده به جزء در برخی موارد خاص مشمول 100 درصد تخفیف عوارض می باشد لذا سیستم قادر به محاسبه عوارض بافت فرسوده نمی باشد.