محاسبه آنلاین عوارض تخریب، نوسازی و ساخت و ساز املاک مسکونی در شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران

ویدیو آموزشی محاسبه عوارض از طریق پنل شرکت فنی و مهندسی تکامحاسبات عوارض بر اساس آخرین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در سال 1397 انجام شده است.
بدیهی هست در صورت بروز هر گونه مغایرت محاسبات بیش از 5% با فیش های مصوب شهرداری تهران در سال 1397 وجه دریافت شده عینا عودت داده خواهد شد.
نرخ خدمات محاسبه عوارض پنجاه هزار تومان می باشد.