مصاحبه با دانش آموختگان دوره حرفه ای مشارکت درساخت

مصاحبه با دانش آموختگان دوره حرفه ای مشارکت درساخت

مصاحبه با دانش آموختگان اولین دوره مشارکتjpg

   آقای امامی می گویند : یک قرارداد واقعی رو مطرح کردین و ایراداتش را بیان کردین.

 

آقای مجتبی نورمحمدی سازنده منطقه ۱۰ می گویند: اولین مجموعه ای که در زمینه مشارکت در ساخت آموزش می دهند!

 

آقای ایمان پورخلیلی مشاوره با سابقه املاک می گویند: مطالب کلاس کاملا کاربردی هستند و در قرارداد های مشارکت ما با این مسائل در گیر هستیم.


آقای نوید نیاکان می گوید: سازنده ها ممکن است ۵ یا ۶ تا قرارداد نوشته باشند ولی
مالکین کل زندگی و سرمایشون را می خواهند در یک روز بنویسند و بسپارند به فرد مقابل و به نظرم ۱۰۰% باید این اطلاعات را داشته باشند!

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.