مشاوره مشارکت در ساخت

۱۳۹۵-۰۴-۱۴
آیا قرارداد مشارکت یک قرارداد خصوصی است ؟

آیا قرارداد مشارکت در ساخت یک قرارداد خصوصی است؟

ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی:” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است” یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۵
حقوق مختلف برای اشخاص نسبت به اموال

حقوق مختلف برای اشخاص نسبت به اموال

حقوق مختلفی که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می ­شود. طبق ماده ۲۹ قانون مدنی اشخاص نسبت به اموال ممکن است علاقه های زیر را […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۲
اطلاعات شخصی در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت قید کردن چه اطلاعاتی از طرفین معامله الزامی است؟

با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت جزء قراردادهای خصوصی در نظر گرفته می ­شود، باید تلاش کرد تا موارد مهم در قراردادها ذکر شود تا […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۵
صحت امضای طرفین قرارداد مشارکت

صحت امضای طرفین قرارداد مشارکت در ساخت را چگونه ثابت کنیم؟

با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی نیست،گواهی امضای آن توسط دفاتر اسناد رسمی هم امکان پذیر نیست. پیشنهاد می­شود که در […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
معامله به‌صورت اصالتاً، وکالتاً، قیومتاً، وصایتاً و ولایتاً

معامله به‌صورت اصالتاً، وکالتاً، قیومتاً، وصایتاً و ولایتاً یعنی چی؟

  افراد می­توانند در معاملات بااراده خود به‌جای خود جایگزین مشخص کنند که به ۴دسته تقسیم می­ شوند:  وکیل: در مواجهه با وکیل باید به حدود […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۳
مشارکت در ساخت با اشخاص حقوقی

نکات قرارداد مشارکت در ساخت با اشخاص حقوقی

در انجام قرارداد مشارکت در ساخت با اشخاص حقوقی چه نکاتی را رعایت کنیم؟   در قانون اشخاص بر دو نوع هستند: اشخاص حقیقی: با تولد […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
اهلیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

داشتن اهلیت در قراردادهای مشارکت در ساخت به چه معنی است؟

اهلیت در قراردادهای مشارکت در ساخت : طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت یکی از چهار شرط اساسی صحت معاملات است.   اهلیت عموماً بر دو نوع […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۷
منقول و غیر منقول

تفاوت اموال منقول و غیرمنقول

  طبق ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است اموال منقول و غیر منقول مال غیر منقول مالی است که قابل انتقال به محل دیگر […]