پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۵-۰۸-۱۸
مجتمع مسکونی پویان

طراحی معماری مجتمع مسکونی پویان

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۹
طراحی معماری مجتمع مسکونی بوعلی

طراحی معماری مجتمع مسکونی بوعلی

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۴
طراحی معماری مجتمع مسکونی سپند

طراحی معماری مجتمع مسکونی سپند

    و                                                 […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۲
طراحی معماری مجتمع مسکونی اندرزگو

طراحی معماری مجتمع مسکونی اندرزگو

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
طراحی معماری مجتمع مسکونی شریعتی پل صدر

طراحی معماری مجتمع مسکونی شریعتی پل صدر

طزاحی معماری و معماری داخلی                                            […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
مجتمع مسکونی دربند

طراحی معماری مجتمع مسکونی دربند

    برای دریافت مشاوره جهت طراحی پروژه های عمرانی می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید. ۰۲۱۲۶۱۵۰۵۸۵ ۰۲۱۲۲۸۳۷۰۶۷ شرکت مهندسی تکا جهت […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
طراحی معماری تجاری اداری تجریش

طراحی معماری تجاری اداری تجریش

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

                                                    […]