پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۷-۰۳-۰۹
۳

طراحی معماری مجتمع مسکونی عزیز محمدی

پروژه عزیز محمدی نام ساختمان:زرمشت طراحان: معمار: مهندس حسن نیک افکار،مهندس رئوف قاسمی کمک طراح:مهندس سارا ناصریه کارفرما:عزیز محمدی زیربنا:۳۸۱۵             […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
پروژه مهدیه

طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

پروژه مهدیه: نام ساختمان:مهدیه طراحان:مهندس حسن نیک افکار کارفرما:بقایی زیربنا: سال طراحی/سال ساخت:                           […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۸
مجتمع مسکونی پویان

طراحی معماری مجتمع مسکونی پویان

پروژه پویان: نام ساختمان: طراحان:مهندس حسن نیک افکار کارفرما: زیربنا: سال طراحی/سال ساخت:                           […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۹
طراحی معماری مجتمع مسکونی بوعلی

طراحی معماری مجتمع مسکونی بوعلی

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۴
طراحی معماری مجتمع مسکونی سپند

طراحی معماری مجتمع مسکونی سپند

    و                                                 […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۲
طراحی معماری مجتمع مسکونی اندرزگو

طراحی معماری مجتمع مسکونی اندرزگو

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
طراحی معماری مجتمع مسکونی شریعتی پل صدر

طراحی معماری مجتمع مسکونی شریعتی پل صدر

طزاحی معماری و معماری داخلی                                            […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
مجتمع مسکونی دربند

طراحی معماری مجتمع مسکونی دربند

    جهت دریافت وقت مشاوره حضوری می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید. ۰۲۱-۲۲۸۲۶۳۱۸ شرکت مهندسی تکا جهت عضویت در کانال شرکت […]