پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۷-۰۳-۰۹
پروژه زرتشت

طراحی معماری مجتمع اداری زرتشت

پروژه زرتشت: نام ساختمان:مجتمع اداری زرتشت طراحان:مهندس رئوف قاسمی کارفرما:خسروشاهی زیربنا:۱۲۰۰ سال طراحی/سال ساخت:۱۳۹۶ موقعیت:فاطمی،تقاطع زرتشت غربی و خیابان زمانی              […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
پروژه مژده

طراحی معماری مجتمع اداری تجاری مژده

پروژه اداری مژده: نام ساختمان:مجتمع اداری مژده طراحان:مهندس رئوف قاسمی کمک  طراح:مهندس سارا ناصریه کارفرما:محسنی زیربنا:۳۹۰۰ سال طراحی/سال ساخت:۱۳۹۶ موقعیت:خیابان مقدسی نبش احمدی زمانی      […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
پروژه حریریان

طراحی معماری مجتمع مسکونی حریریان

پروژه حریریان: نام ساختمان:مجتمع مسکونی گلشن مهندس حسن نیک افکار،مهندس رئوف قاسمی کمک طراح:مهندس سارا ناصریه کارفرما:حریریان زیربنا:۴۷۱۳ سال طراحی/سال ساخت:۱۳۹۵ موقعیت:ولنجک بلوار دانشجو نبش گلشن […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
پروژه فرهنگیان

طراحی معماری مجتمع مسکونی فرهنگیان

نام ساختمان:مجتمع مسکونی فرهنگیان مهندس حسن نیک افکار،مهندس رئوف قاسمی کمک طراح:مهندس سارا ناصریه کارفرما:تعاونی مسکن فرهنگیان زیربنا:۱۷۵۰۰ سال طراحی/سال ساخت:۱۳۹۵ موقعیت:اشرفی اصفهانی،انتهای نسترن شرقی،کنار گذر […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹

طراحی معماری مجتمع مسکونی عزیز محمدی

پروژه عزیز محمدی نام ساختمان:زرمشت طراحان: معمار: مهندس حسن نیک افکار،مهندس رئوف قاسمی کمک طراح:مهندس سارا ناصریه کارفرما:عزیز محمدی زیربنا:۳۸۱۵             […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
پروژه مهدیه

طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

پروژه مهدیه: نام ساختمان:مهدیه طراحان:مهندس حسن نیک افکار کارفرما:بقایی زیربنا: سال طراحی/سال ساخت:                           […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۸
مجتمع مسکونی پویان

طراحی معماری مجتمع مسکونی پویان

پروژه پویان: نام ساختمان: طراحان:مهندس حسن نیک افکار کارفرما: زیربنا: سال طراحی/سال ساخت:                           […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۹
طراحی معماری مجتمع مسکونی بوعلی

طراحی معماری مجتمع مسکونی بوعلی

                                                    […]