پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۵-۰۸-۰۴
طراحی معماری مجتمع مسکونی سپند

طراحی معماری مجتمع مسکونی سپند

    و                                                 […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۲
طراحی معماری مجتمع مسکونی اندرزگو

طراحی معماری مجتمع مسکونی اندرزگو

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
طراحی معماری مجتمع مسکونی شریعتی پل صدر

طراحی معماری مجتمع مسکونی شریعتی پل صدر

طزاحی معماری و معماری داخلی                                            […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
مجتمع مسکونی دربند

طراحی معماری مجتمع مسکونی دربند

    جهت دریافت وقت مشاوره حضوری می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید. ۰۲۱-۲۲۸۲۶۳۱۸ شرکت مهندسی تکا جهت عضویت در کانال شرکت […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۸
طراحی معماری تجاری اداری تجریش

طراحی معماری تجاری اداری تجریش

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
مجتمع مسکونی آجودانیه دهم

طراحی معماری مجتمع مسکونی آجودانیه دهم

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی آجودانیه سیزدهم

طراحی معماری مجتمع مسکونی آجودانیه سیزدهم

                                                    […]