پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۵-۰۲-۲۶
ویلای امیر دشت

طراحی معماری ویلای امیر دشت

                                                      […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۵
مجتمع مسکونی مینا-نیاوران

طراحی معماری مجتمع مسکونی مینا-نیاوران

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۲
مجتمع مسکونی جمشیدیه

طراحی معماری مجتمع مسکونی جمشیدیه

                                                      […]