پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۵-۰۴-۲۸
طراحی معماری تجاری اداری تجریش

طراحی معماری تجاری اداری تجریش

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

طراحی معماری مجتمع مسکونی مهدیه

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
مجتمع مسکونی آجودانیه دهم

طراحی معماری مجتمع مسکونی آجودانیه دهم

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی آجودانیه سیزدهم

طراحی معماری مجتمع مسکونی آجودانیه سیزدهم

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی قیطریه

طراحی معماری مجتمع مسکونی قیطریه

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی آفتاب

طراحی معماری داخلی مجتمع مسکونی آفتاب

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی کاشانک

طراحی معماری مجتمع مسکونی کاشانک

 پروژه اعتصامی: نام ساختمان: طراحان:مهندس حسن نیک افکار کارفرما: زیربنا: سال طراحی/سال ساخت: موقعیت:                         […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی راز

طراحی معماری مجتمع مسکونی راز

                                                     […]