پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۵-۰۲-۲۷
مجتمع مسکونی گل سنگ

طراحی معماری مجتمع مسکونی گل سنگ

                                                       […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۷
مجتمع مسکونی جمال آباد

طراحی معماری مجتمع مسکونی جمال آباد

                                                      […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۶
ویلای امیر دشت

طراحی معماری ویلای امیر دشت

                                                      […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۵
مجتمع مسکونی مینا-نیاوران

طراحی معماری مجتمع مسکونی مینا

 پروژه مینا: نام ساختمان:مینا طراحان:مهندس حسن نیک افکارو مهندس یوسف خزایی کارفرما:جبلی زیربنا:۳۴۹۱ سال طراحی/سال ساخت:                     […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۲
مجتمع مسکونی جمشیدیه

طراحی معماری مجتمع مسکونی جمشیدیه

                                                      […]