موضوعات حقوقی

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
اهلیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

داشتن اهلیت در قراردادهای مشارکت در ساخت به چه معنی است؟

اهلیت در قراردادهای مشارکت در ساخت : طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت یکی از چهار شرط اساسی صحت معاملات است.   اهلیت عموماً بر دو نوع […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۷
منقول و غیر منقول

تفاوت اموال منقول و غیرمنقول

  طبق ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است اموال منقول و غیر منقول مال غیر منقول مالی است که قابل انتقال به محل دیگر […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۴
چک های قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی مهم در مورد چک‌های قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی مهم در مورد چک‌های قرارداد مشارکت در ساخت:      در صورت دریافت چک حتماً رسید بدهید. اگر تعداد سازندگان بیش از یک نفر است […]
۱۳۹۴-۱۲-۰۱
وجه التزام در قرارداد مشارکت در ساخت

وجه التزام در قرارداد مشارکت در ساخت چیست و چه لزومی دارد؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قرارداد مشارکت، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می‌کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند، […]
۱۳۹۴-۱۱-۲۷
قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی؟

آیا قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی است؟

  آیا قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی است؟  سند رسمی سندی است که از طریق مراجع زیر تهیه شده باشد. ۱-دفتر اسناد رسمی ۲-دفاتر […]
۱۳۹۴-۱۱-۲۶
سکوت علامت رضا نیست!

سکوت علامت رضا نیست!

   طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. اما در فقه (صرف نظر از قراین) اعم از رضا […]
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
مالکین مخالف ساخت و ساز

در صورتی که در یک ساختمان قدیمی تعدادی از مالکین مخالف ساخت و ساز باشند چه باید کرد؟

طبق ماده ی ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. در صورتی که به تشخیص […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۸
شش دانگ زمین

تعریف شش دانگ زمین

((شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ هست.))   شش دانگ در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش […]