مراحل صدور پروانه

۱۳۹۵-۰۴-۲۶
مراحل صدور پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان در شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران(جواز تخریب و نوسازی)

  ۱- در مرحله نخست، مالک یا وکیل ملک (فرد دارای وکالت از طرف مالک یا مالکین) با ارائه مدارک زیر درخواست پروانه خود را در […]
۱۳۹۴-۱۲-۲۴
تعهد نما برای تسهیل اخذ پروانه

نحوه ارائه تعهد نما برای تسهیل اخذ پروانه ساختمان

درصورت آماده بودن تمامی مدارک پیش نویس پروانه به غیر از تاییدیه کمیته نما، اخذ پروانه تخریب و نوسازی با ارائه تعهد از سوی مالک، مبنی […]
۱۳۹۴-۱۲-۰۹
building_permit

متوسط زمان صدور مجوزهای ساختمانی در کشور ۳۰۰ روز است.

 متوسط زمان صدور مجوزهای ساختمانی در کشور  ۳۰۰ روز است.   معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، متوسط صدور مجوزهای ساختمانی در کشور را […]