پس از اخذ پروانه ساخت

۱۳۹۵-۱۱-۱۹
گودبرداری2

انواع روش های گودبرداری

امروزه به دلیل محدودیت­های معماری و ارزش زمین، برای احداث ساختمان الزام به حفر گود و خاکبرداری به صورتی هستیم که جداره­­های آن قائم باشد. در […]