تمدید پروانه

۱۳۹۵-۰۷-۲۰
تمدید پروانه ساختمانی

شرایط تمدید پروانه تخریب و نوسازی شهرداری تهران

  هر ملکی در صورتیکه اقدام به اخذ پروانه ساخت و نوسازی کرده باشد، می بایستی ظرف مدت مشخصی عملیات ساختمانی خود را شروع کند. مدت […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
عوارض تطویل

عوارض تطویل پروژه های تخریب و نوسازی تهران

عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی یا به‌اصطلاح عوارض تطویل درواقع جریمه‌ای است که شهرداری‌ها در راستای کاهش زیان و خسارت عملیات ساختمانی بر محیط زیست، ایمنی […]