تمدید پروانه

۱۳۹۸-۰۳-۲۱
تجهیزکارگاه.عملیات ساختمانی.شرکت تُکا

ملاک شروع عملیات ساختمانی

با توجه به تعریف مهلت شروع عملیات ساختمانی نیاز به ملاکی به منظور مشخص نمودن نحوه شروع عملیات ساختمانی می‌باشد.لذا تا ماه اسفند سال ۱۳۹۴ ملاک […]
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
مهلت شروع عملیات ساختمانی

مهلت شروع عملیات ساختمانی

در این بخش با توجه به ضرورت برنامه ریزی در روند ساخت و ساز در کنار اشاره به مباحثی چون مهلت اتمام عملیات ساختمانی و عوارض […]
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
تمدید پروانه ساختمانی

مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی

مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی که از آن به عنوان تمدید پروانه ساخته نشده نیز یاد می گردد به مجوزی گفته می شود که در […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
عوارض تطویل

عوارض تطویل پروژه های تخریب و نوسازی تهران

    این مطلب در این تاریخ به روزرسانی شده است. بر اساس آخرین ابلاغیه ها فعلا اخذ عوارض تطویل در شهرداری تهران ملغی گردیده است. […]