نمونه رای داوری در قرارداد مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا tka-eng.com

نمونه رای داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

رای داوری در قرارداد مشارکت در ساخت، باید شرایط خاصی داشته باشد و شرایط قانون آئین دادرسی مدنی رعایت شده باشد. در غیر این صورت امکان ابطال رای از سوی مراجع قضایی وجود دارد. در ادامه یک نمونه رای داوری در قرارداد مشارکت در ساخت به شما نمایش داده شده است.

درخواست مشاوره شرکت مهندسی تُکا
جهت درخواست مشاوره کلیک نمایید.

به نام خدا

رای داوری

موضوع: تنفیذ و تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

متن: با نظر به اینکه مالکین آقای م.ل، خانم س.ل و خانم ه.ی طبق قرراداد به شماره …… مورخ …….. اقدام مشارکت در ساخت با  سازندگان آقای …….. و آقای …………… نموده اند و اینجانب ر.م به عنوان داور مرضی الطرفین طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین گردیده ام، در مورخ ………….. مالکین طبق اظهارنامه شماره ………………… به استناد بند … ماده… قرارداد مشارکت به عنوان ذوالاخیار اعلان فسخ نموده اند و این اعلان را از طریق اظهارنامه نامه ی فوق الذکر به اینجانب و سازندگان ابلاغ نموده اند.

لذا اینجانب با اظهارنامه، طرفین را برای مورخ …………… جهت رسیدگی به اختلافات و درخواست مالکین دعوت نمودم. در این تاریخ جلسه داوری با حضور مالکین  و سازندگان تشکیل گردید و مالکین خواسته خود مبنی بر تنفیذ و تایید فسخ قرارداد به استناد و شرط فسخ به دلیل عدم انجام تعهد توسط سازندگان با توجه به بندهای ذکر شده مبنی بر عدم اخذ جواز در مدت زمان ۸ ماه قید شده در قرارداد مشارکت و همچنین عودت اصل سند مالکیت ملک به شماره چاپی ….  و … را اعلام نموده­اند و تاکیدا اظهار نمودند که سازنده طبق بند ۱ ماده ۱۰ و متمم قرارداد ۸ ماه مهلت جهت اخذ جواز داشته است و طبق بند ۱ ماده ۱۸ نیز در صورتی که سازنده به تعهد خود مبنی بر اخذ جواز در فرجه مشخصه عمل ننمایند مالکین حق فسخ دارند.

لذا با توجه به عدم انجام تعهد سازنده، با گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ وکالت کاری، مالکین به عنوان دارنده حق فسخ، اعلان فسخ نموده اند و درخواست تنفیذ و تایید آن را به انضمام خواسته های صدرالذکر داشته اند. سازنده به عنوان خوانده در جواب مالکین مدعی شد که به دلیل پروسه اداری و موارد فورس ماژور این تاخیر حادث شده است، لذا به ایشان یک هفته مهلت داده شد تا مستندات خود را بصورت مکتوب ارائه نمایند لذا با نظر به اینکه سازنده دلیل مکتوب و مستندی دال بر اینکه تاخیر بوجود آمده خارج از اختیار ایشان بوده و جزو موارد فورس ماژور قید شده در قرارداد می باشد، ارائه نکرده، اینجانب به عنوان داور مرضی­الطرفین، خواسته مالکین را به عنوان خواهان وارد می دانم. با نظر به اینکه طبق ماده ی ۴۴۹ قانون مدنی، مالکین طبق اظهارنامه فسخ خود را به استناد شرط فسخ به دلیل عدم انجام تعهد در مدت معین اعلام نموده و طبق بند یک ماده هجده قرارداد و مستند به ماده ۳۹۹ قانون مدنی، طرفین شرط فسخ به علت عدم انجام تعهد در مدت معین، تعیین نموده­اند، در نتیجه با توجه به مستندات فوق­الذکر بدینوسیله و به استناد به مواد ۱۰، ۴۴۹، ۳۹۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۴،۱۹۸،۴۵۴،۴۸۵ و ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به تایید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره ……. صادر می نمایم. سازندگان مکلف می باشد تا تمامی مدارک زیر شامل:

  1. اصل سند مالکیت ملک
  2. اصل گواهی انحصار وراثت
  3. اصل گواهی­نامه اظهارنامه مالیات بر ارث

لطفا توجه کنید که این نمونه رای فقط مختص یک قرارداد خاص بوده و استفاده از آن برای قراردادهای دیگر توصیه نمی شود!

 

درخواست تهیه فسخ نامه شرکت تُکا
جهت درخواست مشاوره کلیک نمایید.
سی دی آموزش صفر تا صد مشارکت در ساخت
سی دی آموزش صفر تا صد مشارکت در ساختجهت دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین وقت مشاوره حضوری، می توانید با شماره ۲۲۸۲۶۳۱۸-۰۲۱تماس حاصل نمایید.

اینستاگرام تُکا

2 دیدگاه دربارهٔ «نمونه رای داوری در قرارداد مشارکت در ساخت»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا