مشاوره دعاوی حقوقی ملکی

۱-بررسی قرارداد های مشارکت در ساخت، بیع، صلح و…
۲-مشاوره در خصوص دعاوی حقوقی و کیفری
۳-دعاوی مرتبط با تخلفات شهرداری راجع به ابطال جواز، عوارض تطویل ، تراکم و …
۴-مشاوره در خصوص فروش املاک مشاع
۵-مشاوره راجع به مسائل مشارکت در ساخت و داوری
۶-مشاوره جهت دریافت حق کسب و پیشه و تجارت
۷-مشاوره جهت وصول چک و سفته
۸-فروش مال غیر
۹-عقد قرارداد به قصد فرار از دین
۱۰-دعاوی مرتبط با شهرداری
۱۱-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
۱۲-وجه التزام ، خسارت تاخیر تادیه دین ، خسارت اجرایی قضایی و راهکار مراجعه به دادگستری
۱۳-اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه
۱۴-آثار و احکام عقود (بیع ، معاوضه ، اجاره ، صلح ، وکالت ، هبه) ، وقف
۱۵-حق انتفاع و حق ارتفاق
۱۶-عقود غیر معین و آثار و احکام آن
۱۷-خلع ید
۱۸-شرایط انحلال قرارداد ، فسخ ، انفساخ ، تفاسخ
۱۹-معامله املاک ورثه ایی
۲۰-حق شفعه
۲۱-مشاوره در خصوص دعاوی تجاری، ثبتی و ورشکستگی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین وقت مشاوره حضوری، می توانید با شماره ۲۲۸۲۶۳۱۸-۰۲۱تماس حاصل نمایید.

اینستاگرام تُکا
اسکرول به بالا