مهدی رسولی

تغییر پهنه در تهران

تغییر کاربری تجاری، اداری و مسکونی تحت چه شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد؟ پهنه چیست؟ نحوه استفاده از اراضی، چگونگی ساخت و ساز، کم و کیف فعالیت‌های قابل استقرار و بهره‌برداری‌های مجاز …

تغییر پهنه در تهران ادامه مطلب

تغییر پهنه در تهران شرکت مهندسی تُکا

تست محک مشاوران شهرسازی

با توجه به تغییرات و گستردگی مطالب در حوزه‌ ساخت و ساز برای شروع کار باید اطلاعات تخصصی، جامع و کاملی داشته باشید. ما به شما کمک می‌کنیم تا در …

تست محک مشاوران شهرسازی ادامه مطلب

تست محک مشاوران شهرسازی مهندس محمد رسولی شرکت مهندسی تُکا

تست محک مشاوران مشارکت در ساخت

با توجه به تغییرات و گستردگی مطالب در حوضه‌ ساخت و ساز برای شروع کار باید اطلاعات تخصصی، جامع و کاملی داشته باشید. ما به شما کمک می‌کنیم تا در …

تست محک مشاوران مشارکت در ساخت ادامه مطلب

تست محک مشاوران مشارکت در ساخت مهندس محمد رسولی شرکت مهندسی تُکا
اسکرول به بالا