استعلام‌های پروانه ساختمان قبل از خرید یا مشارکت

درخواست مشاوره اخذ پروانه در هنگام خرید ملک جهت مشارکت یا ساخت بررسی استعلامات زیر حائز اهمیت می‌باشد و عدم کنترل آن‌ها می‌تواند خسارات جبران ناپذیری از جمله عدم صدور پروانه ساخت را به همراه داشته باشد. انواع استعلامات: کمیسیون ماده ۵ کمیسیون ماده ۷ کمیسیون ماده ۱۲ کمیسیون ماده ۱۰۰ حریم خطوط فشار قوی […]

پیش آمدگی مجاز روی گذر (کنسول)

پیش آمدگی چیست؟ منظور از پیش آمدگی ساختمان (کنسول) بیرون زدگی آن قسمت از ملک می باشد که بر روی خیابان یا کوچه  امتداد یافته، این قسمت جزئی از ساختمان می‌باشد و مسقف است. آیا در هر ملکی می‌توان پیش آمدگی روی گذر احداث نمود؟ طبق قانون شهرداری تهران در املاکی که سازه آن مجاور […]

مهلت اتمام عملیات ساختمانی

تعریف مهلت اتمام عملیات ساختمانی : مهلت اتمام عملیات ساختمانی به مدتی اطلاق می‌گردد که پیش از اتمام آن عملیات ساختمانی باید به پایان رسیده باشد. این مدت تحت عنوان مهلت اتمام عملیات ساختمانی در بالای پروانه ساختمانی درج شده است. اهمیت مهلت اتمام عملیات ساختمانی : اتمام مهلت عملیات ساختمانی در مدت زمان تعیین […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.