ضوابط پارکینگ‌‌های مکانیزه

پارکینگ‌هایی که در آن ها فرآیند پارک خودرو به کمک تجهیزات مختلف مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی انجام می‌شود، پارکینگ مکانیزه نام دارند. این پارکینگ‌ها به دو نوع پارکینگ نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه تقسیم بندی می‌شوند.

پارکینگ معمولی

با توجه به فصل 5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ارتفاع مجاز پارکینگ های کوچک حداقل 2.20 متر است و در پارکینگ های بزرگ و متوسط ارتفاع به 2.40 متر هم می رسد. حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت به شرط استفاده برای پارکینگ 2.60 متر می‌باشد و در صورت عدم احداث زیرزمین ارتفاع تمام شده […]

پارکینگ معلولین

پارکینگ معلول در راستای استفاده آسان تر و راحت‌تر معلولین ساخته می شود. در تمام زیرپهنه‌ها، به ازای هر 20 واحد پارکینگ، می‌بایست یک واحد پارکینگ ویژه معلولین طراحی شود.( 5 درصد از ظرفیت کل پارکینگ)

مهلت اتمام عملیات ساختمانی

تعریف مهلت اتمام عملیات ساختمانی : مهلت اتمام عملیات ساختمانی به مدتی اطلاق می‌گردد که پیش از اتمام آن عملیات ساختمانی باید به پایان رسیده باشد. این مدت تحت عنوان مهلت اتمام عملیات ساختمانی در بالای پروانه ساختمانی درج شده است. اهمیت مهلت اتمام عملیات ساختمانی : اتمام مهلت عملیات ساختمانی در مدت زمان تعیین […]

ملاک شروع عملیات ساختمانی

با توجه به تعریف مهلت شروع عملیات ساختمانی نیاز به ملاکی به منظور مشخص نمودن نحوه شروع عملیات ساختمانی می‌باشد.لذا تا ماه اسفند سال ۱۳۹۴ ملاک شروع عملیات ساختمانی انجام عملیات گودبرداری تا رسیدن به تراز سطح کف شالوده بوده است. نقص‌های موجود در این تعریف سبب گردید تا مشکلات عدیده‌ای در پروژه هایی که […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.