Category: ضوابط طراحی

ضوابط پارکینگ های مکانیزه

پارکینگ‌های مکانیزه به دو صورت مکانیزه مستقل و مکانیزه ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شنود. ابتدا به نکات ایمنی در مورد پارکینگ‌های مکانیزه مستقل می‌پردازیم در طراحی و

ضوابط اگزاست فن (فن تخلیه Exhanst fan)

تجهیزاتی شامل تعدادی فن اعم از دمنده و مکنده و کانال­کشی مرتبط با هدف مکش هوا و گازهای ناشی از حریق از داخل فضای محبوس

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.