طرح تفصیلی

اضافه متراژ ساختمانی و تراکم مازاد قابل قبول در شهرداری تهران

گاها سازندگان در حین ساخت به صورت عمدی تغییراتی مغایر با مفاد پروانه انجام می‌دهند که بعضی از این تخلفات در کمیسیون داخلی مناطق بررسی می شود و با اخذ عوارض، متراژ بیشتری را نسبت به پروانه اخذ می‌کنند.

شرایط اخذ طبقه اضافه ساختمان

اخذ طبقه اضافه روی پروژه‌های ساخته شده، در حال اجرا و یا در مراحل اخذ جواز، در چه شرایطی امکان‌پذیر است؟   درگذشته به دلیل نبود طرح تفصیلی گاها مشاهده …

شرایط اخذ طبقه اضافه ساختمان ادامه مطلب

اخذ طبقه اضافه ساختمان تهران شرکت مهندسی تُکا

تغییر پهنه در تهران

تغییر کاربری تجاری، اداری و مسکونی تحت چه شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد؟ پهنه چیست؟ نحوه استفاده از اراضی، چگونگی ساخت و ساز، کم و کیف فعالیت‌های قابل استقرار و بهره‌برداری‌های مجاز …

تغییر پهنه در تهران ادامه مطلب

تغییر پهنه در تهران شرکت مهندسی تُکا

شرایط اخذ تراکم مازاد ساختمان و اضافه بنا

شهرداری تهران بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، جمعیت، عرض گذر و پهنه ای که ملک مورد نظر در آن واقع شده پارامتری به نام سطح اشغال (درصد پوشش بنا) …

شرایط اخذ تراکم مازاد ساختمان و اضافه بنا ادامه مطلب

شرایط اخذ تراکم مازاد ساختمان و اضافه بنا شرکت مهندسی تُکا

تست محک مشاوران شهرسازی

با توجه به تغییرات و گستردگی مطالب در حوزه‌ ساخت و ساز برای شروع کار باید اطلاعات تخصصی، جامع و کاملی داشته باشید. ما به شما کمک می‌کنیم تا در …

تست محک مشاوران شهرسازی ادامه مطلب

تست محک مشاوران شهرسازی مهندس محمد رسولی شرکت مهندسی تُکا
اسکرول به بالا