طراحی نما مجتمع مسکونی حریریان

پروژه حریریان

مشخصات پروژه نام ساختمان: مجتمع مسکونی گلشنتیم طراحی: مهندس حسن نیک افکار، مهندس رئوف قاسمیکمک طراح: مهندس سارا ناصریهکارفرما: حریریانزیربنا:۴۷۱۳سال طراحی/سال ساخت: ۱۳۹۵موقعیت: ولنجک بلوار دانشجو نبش گلشن درخواست مشاوره طراحی معماری

طراحی نما مجتمع مسکونی فرهنگیان

پروژه طراحی معماری نما فرهنگیان

مشخصات پروژه طراح : مهندس حسن نیک افکار، مهندس رئوف قاسمی تیم طراحی : مهندس سارا ناصریه کارفرما : تعاونی مسکن فرهنگیان زیربنا : ۱۷۵۰۰ سال طراحی/سال ساخت : ۱۳۹۵ موقعیت: اشرفی اصفهانی، انتهای نسترن شرقی، کنار گذر حکیم تقاطع تربیت با شهید مدنی طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان طراحی […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.