مشاوره مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت تلفیقی از دانش فنی و حقوقی است و برای نوشتن آن هیچ سازمان یا نهاد آموزشی وجود ندارد.

آموزش مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت قراردادی نوظهور بوده که به واسطه‌ی نیاز و اقتضای جامعه بوجود آمده و در قوانین جاری کشور ما تعریفی برای آن وجود ندارد.

روش‌های جایگزین شکایت در دادگاه

روش‌های جایگزین شکایت در دادگاه

این مقاله در خصوص این مطلب است که چه روش‌هایی به عنوان جایگزین دادگاه برای حل اختلاف وجود دارد و این روش‌ها را در 3 دسته قضاوت کننده و ارزیابی کننده و تسهیل کننده قرار می‌دهد.

3 ضمانت قرارداد مشارکت در ساخت

3 ضمانت قرارداد مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا

 برای متعهدله (طرفی که تعهد به نفع وی است) همواره این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد، تعهد خود را با تأخیر یا نقص انجام دهد.

قاعده احترام در قراردادها

قاعده "احترام" در قراردادها به چه معناست ؟

قاعده احترام مال مسلمان این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.