تمدید پروانه

ملاک شروع عملیات ساختمانی

با توجه به تعریف مهلت شروع عملیات ساختمانی نیاز به ملاکی به منظور مشخص نمودن نحوه شروع عملیات ساختمانی می‌باشد.لذا تا ماه اسفند سال ۱۳۹۴ ملاک شروع عملیات ساختمانی انجام …

ملاک شروع عملیات ساختمانی ادامه مطلب

تجهیز کارگاه عملیات ساختمانی

مهلت شروع عملیات ساختمانی

در این بخش با توجه به ضرورت برنامه ریزی در روند ساخت و ساز در کنار اشاره به مباحثی چون مهلت اتمام عملیات ساختمانی و عوارض سالیانه تطویل (عوارض تاخیر …

مهلت شروع عملیات ساختمانی ادامه مطلب

مهلت شروع عملیات ساختمانی

مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی

این مطلب در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ به روزرسانی شد. مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی که از آن به عنوان تمدید پروانه ساخته نشده نیز یاد می گردد به مجوزی گفته …

مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی ادامه مطلب

تمدید پروانه ساختمانی

عوارض تطویل پروژه های تخریب و نوسازی تهران

این مطلب در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ به روز رسانی شد. بر اساس آخرین ابلاغیه ها فعلا اخذ عوارض تطویل در شهرداری تهران ملغی گردیده است.   برای محاسبه آنلاین عوارض مسکونی …

عوارض تطویل پروژه های تخریب و نوسازی تهران ادامه مطلب

عوارض تطویل
اسکرول به بالا