طراحی و اجرا ساختمان مسکونی آجودانیه

ساختمان مسکونی  آجوادانیه مساحت زمین : ۹۲۰ مترمربعسال اخذ جواز : ۱۳۹۸وضعیت پروژه : در حال اجرامتراژ زیربنا : ۲۶۹۵ مترمربعتعداد طبقات روی همکف : ۵تعداد طبقات زیرزمین : ۱ …

طراحی و اجرا ساختمان مسکونی آجودانیه ادامه مطلب