در این مقاله تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی در مشارکت در ساخت مطرح نموده‌ایم.

در قانون مدنی کشور ما  عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم می‌شوند.

عقد معین 

عقدی است که در قانون مدنی عنوان معین داشته باشد شرایط خاص تحقق آن بیان شده باشد مثل: عقد بیع، اجاره، هبه، وکالت، مضاربه، شرکت ،صلح، رهن ، وقف، معاوضه، جعاله، ودیعه، عاریه،قرض، حواله، کفالت، نکاح و…

عقد نامعین 

کلیه عقودی که در دسته ی عقود معین نباشند و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می‌گردد جزو عقود نامعین دسته‌بندی می‌شوند. همانند قرارداد های مشارکت در ساخت که اساس این قرار دادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی(قرارداد خصوصی) منعقد می‌گردند.

ماده ۱۰ قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌­کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
گاها قرارداد مشارکت در ساخت با قرارداد مشارکت مدنی یا شرکت اشتباه گرفته می‌شود. لطفا دقت کنید که این دو قرارداد اهداف و مفاد دیگری دارند.

جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.