شهرداری تهران بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، جمعیت، عرض گذر و پهنه ای که ملک مورد نظر در آن واقع شده پارامتری به نام سطح اشغال (درصد پوشش بنا) و تراکم (و در نتیجه تعداد طبقات مجاز برای ساخت) تعریف می‌کند.

رعایت سطح اشغال و تراکم جهت اخذ جواز ساخت و  پایان کار ساختمان الزامی است. چنانچه شهرداری در حین یا پس از پایان عملیات ساخت متوجه شود که سازنده سطح اشغال و تراکم مجاز را رعایت نکرده می‌تواند طبق قانون او را جریمه مالی و حتی حکم به تخریب بنا صادر کند.

اما در برخی شرایط، اخذ تراکم مازاد ساختمان و اضافه بنا امکان پذیر است که در این مقاله به اختصار شرح می‌دهیم.

فرم هندسی زمین

نسبت ابعادی و زوایای اضلاع ملک بیشترین تاثیر را بر روی سطح اشغال دارد.

پیشروی و تعداد طبقات ساختمان‌های هم جوار

چنانچه حد پیشروی مجاز ملک نسبت به ساختمان‌های مجاور کمتر باشد، با ارائه توجیهات و اسناد فنی می‌توان این موضوع را در شهرداری مطرح کرد.

کسری سطح اشغال ناشی از اصلاحی

اگر اصلاحی ملک به اندازه‌ای زیاد باشد که سطح اشغال مندرج در دستور نقشه تامین نشود، با ارائه توجیهات و اسناد فنی می‌توان این موضوع را در شهرداری مطرح کرد.

پیش آمدگی روی گذر (کنسول)

مطابق با قانون شهرداری تهران، املاکی که سازه آن در مجاور گذر ساخته شود بسته به عرض گذر می‌توان بر روی گذر پیش آمدگی (کنسول) ایجاد کرد.

تجمیع پلاک

چنانچه دو یا چند ملک با هم تجمیع شوند تراکمی مازاد بر تراکم مجاز، مطابق با ضوابط مربوط به ملک تعلق می‌گیرد.

با توجه به معیارهای ذکر شده امکان اخذ تراکم مازاد و اضافه بنا در املاک مختلف متفاوت است که نیازمند بررسی‌های فنی و دقیق است.

معرفی دوره آشنایی با ضوابط معماری شهرداری تهران

جهت اطلاع از سرفصل ها و خرید پکیج آموزشی کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.