در این بخش با توجه به ضرورت برنامه ریزی در روند ساخت و ساز در کنار اشاره به مباحثی چون مهلت اتمام عملیات ساختمانی و عوارض سالیانه تطویل (عوارض تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی) به مفهوم مهم و قابل بحث مهلت شروع عملیات ساختمانی که معمولا به ظرفیت‌های آن توجه چندانی نمی‌گردد اشاره می‌شود. لذا در این مقاله سعی شده است به صورت جامع به بحث مهلت شروع عملیات ساختمانی و مفاهیم مربوط به آن پرداخته شود تا خواننده بتواند به درک صحیحی از مباحث مطروحه برسد.

تعریف

مهلت شروع عملیات ساختمانی به مهلتی اطلاق می‌گردد که طی آن عملیات ساختمانی باید شروع شود درغیر اینصورت پروانه ساختمانی صادر شده، باطل است. شروع عملیات ساختمانی در شهرداری تهران تعریف مشخصی دارد که به آن ملاک شروع عملیات ساختمانی گفته می‌شود.

میزان مهلت شروع عملیات ساختمانی

مدت زمان مجاز برای شروع عملیات ساختمانی با توجه به نوع پروانه صادر شده متفاوت می‌باشد. این مقدار تا قبل از بهمن سال ۹۷ برای پروانه ساختمانی صادر شده از نوع یک مرحله‌ای (توام) ۲ سال و برای پروانه‌های ساختمانی دو مرحله‌ای ۱ سال پس از تاریخ صدور آن بوده است (لازم به ذکر است در پروانه‌های ساختمانی دومرحله‌ای، پس از صدور پروانه شهرسازی ۱ سال مهلت دریافت پروانه ساختمانی به متقاضی داده می‌شود). اما با توجه به مصوبه جدید شورای شهر مهلت شروع عملیات ساختمانی برای انوع پروانه‌ها ۱۲ ماه از تاریخ صدور آن می‌باشد.

اتمام مهلت شروع عملیات ساختمانی

اگر پروژه‌ای در مهلت مقرر شده جهت شروع عملیات ساختمانی بر اساس ملاک شروع عملیات ساختمانی آغاز نشده باشد پروانه آن باطل شده و صدور پروانه مجدد در چارچوب ضوابط ملاک عمل روز و با اخذ مابه‌التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) امکان‌پذیر می‌باشد.

سی دی کارگاه آموزشی جامع ضوابط معماری و شهرداری تهران
جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.