زمانی که به الزام دفاتر ثبت‌‌اسناد، نسبت به تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ رو‌به‌رو می‌شوید،‌‌ حتما این سوال برایتان مطرح می‌شود که مزایا‌ و معایب تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ چیست؟
یکی از دارایی‌های باارزش افراد، زمین و ملک می باشد.
سند مالکیت به عنوان مدرک هویتی مالک است. در گذشته سند مالکیت خانه و زمین سند دفترچه ای منگوله‌دار بود. در حال حاضر چند سالی است که دولت به دلایل امنیتی سند تک برگ را جایگزین سند منگوله‌‌دار کرده است. سند منگوله‌دار که به صورت دفترچه‌ای بود، به راحتی جعل می‌شد و ایمنی کمی داشت. از سال 1390 به بعد، دولت برای رفع این مسئله، تبدیل سند دفترچه‌ای(‌منگوله‌‌دار) به سند تک برگی  را برای همه الزامی کرده است. صدور سند تک برگی ملک به صورت مکانیزه انجام می‌شود و جعل آن به راحتی سند منگوله‌دار نیست.

و اما چهار فرق سند رسمی تک برگ نسبت به سند دفترچه ای (منگوله دار) 

1.سند های تک برگ تنها شامل نشانی آخرین مالک می‌شود و برای کسب اطلاعات مالکین قبلی بایستی به دفاتر ثبت و اسناد مراجعه کرد. در حالی که سندهای دفترچه ای شامل فهرستی از نقل و انتقالات پیشین ملک می‌باشد.

2.در سند های تک برگ مشخصات جغرافیایی ملک (نشانی دقیق و پلاک ثبتی وعکس هوایی و نقشه کاداستر) و شناسه یکتا و رمزینه (بارکد) و برچسب و هولوگرام مخصوص درج می شود. در حالی که در اسناد دفترچه ای حتی کدپستی ملک هم درج نشده است.

3.در اسناد‌ دفترچه ای تمامی مندرجات آن به صورت قلم نویس می باشد که بعضاً ناخوانا می‌باشد و بعضی از مطالب با گذشت زمان و دست به دست شدن، وضوح خود را از دست می‌دهد.

 

4.در صورت مشاع بودن مالکیت، اسناد دفترچه ای دو حالت داشت:

  • در یک سند نام تمامی مالکین درج می‌شد.
  • چندین سند مالکیت برای مالکین صادر می‌شد.

ولی در اسناد تک برگ برای مالکین مشاع، فقط یک حالت وجود دارد که به نسبت سهم هر مالک، سند تک برگ مجزا صادر می‌شود.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.