پارکینگ معلول در راستای استفاده آسان‌تر و راحت تر معلولین ساخته می‌شود. در تمام زیرپهنه‌ها، به ازای هر 20 واحد پارکینگ، می‌بایست یک واحد پارکینگ ویژه معلولین طراحی شود.( 5 درصد از ظرفیت کل پارکینگ) 

عرض یک واحد پارکینگ ویژه معلولین 3.5 متر است. (طول این پارکینگ‌ها مانند پارکینگ های معمولی برابر 5 متر است.)

اگر پارکینگ بین دو دیوار قرار بگیرد، برای اینکه راحت‌تر بتوانیم درب خودرو را باز و بسته کنیم می‌بایست 50 سانتی متر به عرض دهانه پارکینگ اضافه شود. ( به ازای هر دیوار 25 سانتی متر)

معمولا نزدیکترین پارکینگ به آسانسور و ورودی را به معلولین اختصاص می‌دهند.

رمپ معلول

رمپ معلول برای ورودی ویلچر به ساختمان می‌باشد که می بایست طبق ضوابط زیر احداث شود.

رمپ معلول با عرض 1.20 متر و حداکثر شیب 8 درصد می تواند اجرا شود. لازم به ذکر است که طول رمپ معلول بدون توقف از 10 متر بیشتر نمی تواند باشد و اگر بیشتر از 10 متر بود باید یک فضای 1.40 * 1.40 (مانند پاگرد پله) برای استراحت در آن تعبیه گردد. در صورتی که رمپ معلول، تغییر راستا داشته باشد این استراحتگاه باید در محل تغییر مسیر قرار بگیرد.

نکته طراحی : اگر در جایی برای تعبیه ورودی معلول به مشکل بر خوردیم می توانیم رمپ معلول را با رمپ ماشین یکی طراحی کنیم. یعنی رمپی 8 درصد با عرض 3.5 یا 5.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.