در صورت پرداخت نقدی عوارض ساخت و ساز جهت صدور پروانه ساختمانی، مقدار ۱۵% تخفیف به عوارض تعلق می‌گیرد. لازم به ذکر است این تخفیف شامل حال موارد زیر نمی‌شود.

  1. کسری پارکینگ
  2.  ماده ۱۰۰
  3.  ریلی یا مترو
  4.  ایمنی یا آتش نشانی
  5.  بها پسماند ساختمانی
  6.  خسارت وارد به شهرداری
  7.  عوارض قطع اشجار یا فضای سبز
  8.  در صورت تقسیط بدهی، می­‌بایست ۵۰% آن نقد و مابقی طی ۲۴ ماه پرداخت شود.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.