بزرگترین دارایی هر ملتی تجاربی است که مردم بدست آورده اند و آنرا در اختیار هموطنان خود قرار می دهند. 

هیچ دانشی جای تجربه افراد را نمی‌گیرد.

قراردادهای مشارکت در ساخت نوعی از شراکت است که تا شخصی وارد آن نشود به هیچ وجه نمی تواند تصور صحیحی از چالش‌ها، مزایا و معایب آن داشته باشد. 

ما در شرکت مهندسی تُکا تصمیم گرفتیم که این بار این فرصت را به مالکین و سازندگان عزیز بدهیم تا با تعریف کردن داستان مشارکت خودشان برای دیگران تعریف کنند. بدین وسیله با انتقال تجربه خودشان به دیگران کمک کنند تا کمتر اشتباه کنند و تصمیمات درستی بگیرند.

تجربه مشارکت در ساخت شما

اگر شما هم درد دلی دارید، تجربه ای دارید که فکر می کنید برای دیگران شنید نیست. 

پس از تایید، محتوای شما بر روی سایت شرکت مهندسی تُکا قرار می گیرد و عده زیادی از تجربه شما استفاده خواهند کرد. 

وب سایت تُکا روزانه بیش از 1500 نفر بازدید کننده دارد.

توجه داشته باشید که در صورت تمایل محتوای شما با نام شما یا بی نام منتشر خواهد شد.

تجربه مشارکت در ساخت من

شرکت تُکا

بیشتر بخوانید

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.