ارائه تعهد نما برای اخذ پروانه ساختمان

درصورت آماده بودن تمامی مدارک پیش نویس پروانه به غیر از تاییدیه کمیته نما، اخذ پروانه تخریب و نوسازی با ارائه تعهد از سوی مالک، مبنی بر اخذ تاییدیه کمیته نما قبل از اجرای نماسازی، قابل انجام است.

شنیده‌ها حاکی از این است که گویا قرار شده “پروانه نما” در سیستم شهرسازی شهرداری تهران تعریف شود که بحث تایید و اجرای صحیح نماسازی به صورت یک آیتم جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

این مسئله از طرفی به جهت کاهش تطویل روند اخذ پروانه‌های ساخت کنونی دارای مزیت است اما از سوی دیگر بیم آن می‌رود که احتمالا چالش جدیدی را مبنی بر اجرای بی چون و چرای نمای تایید شده، پیش پای دست اندرکاران ساختمان قرار دهد.

جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.