افزایش متراژ مفید حائز اهمیت است، با توجه به افزایش قیمت هر متر مربع آپارتمان ها و شیوه قیمت‌گذاری که با متراژ مفید تعیین می‌شود، قطعا متراژ مفید با ارزش سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد و ازدیاد متراژ مفید بر کیفیت سکونت هم تاثیرگذار می‌باشد.

در این مقاله سعی بر این داریم شما را با مواردی که به دلیل تغییرات جدید ضوابط آتش‌نشانی که موجب کسر متراژ از فضای مفید ساختمان می‌شود آشنا کنیم.

برای مثال

۱_ برخی تجهیزات آتش‌نشانی مانند داکت فشار مثبت، داکت خروج دود و داکت عبوری تاسیسات اعلام و اطفای حریق و… باعث کاهش فضای مفید واحدها می‌شود.

تاثیر ضوابط آتش نشانی بر متراژ مفید املاک شرکت مهندسی تُکا
تاثیر ضوابط آتش‌نشانی بر متراژ مفید املاک شرکت مهندسی تُکا
 ۲_ سیستم فن فشار مثبت که در صورت جانمایی در زیر زمین فضای پارکینگ را اشغال کرده و موجب کسر فضای پارکینگ می‌شود.
تاثیر ضوابط آتش نشانی بر متراژ مفید املاک شرکت مهندسی تُکا
تاثیر ضوابط آتش‌نشانی بر متراژ مفید املاک شرکت مهندسی تُکا

۳_ یا در صورت تجاوز از ارتفاع مجاز سازمان آتش‌نشانی، ساختمان ملزم به ایجاد پله فرار می‌شود که باز هم موجب کسر از فضای مفید می‌شود.

تاثیر ضوابط آتش نشانی بر متراژ مفید املاک شرکت مهندسی تُکا
تاثیر ضوابط آتش‌نشانی بر متراژ مفید املاک شرکت مهندسی تُکا
 آیا راه حلی برای بهبود فضای مفید سراغ دارید؟

به نظر شما طراحی مناسب به بهینه‌سازی فضاها کمک می‌کند؟

شرکت تُکا سابقه درخشان طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی از منظر ضوابط آتش‌نشانی در بهترین جانمایی و با حداقل اختصاص فضا برای تجهیزات آتش‌نشانی را دارد.

برای طراحی پروژه خود و بررسی از منظر اعمال شدن و یا نشدن ضوابط آتش‌نشانی با کارشناسان ما در شرکت مهندسی تُکا تماس بگیرید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.