مالیات بر مسکن افزایش بها تمام شده یا کاهش آن؟

چهارشنبه هفته گذشته مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ هیات وزیران مصوبه ای را اعلام کرده است که براساس آن هرگونه ساخت و فروش ساختمان اعم از اعیانی و عرصه مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.نخستین سوال نرخ این مالیات است.
در پاسخ به این پرسش ابتدا ذکر کنیم که این مالیات شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد از “سود” حاصل از نخستین فروش واحد های مسکونی خواهد بود. بنابر این اگر سازنده ای از ساخت یک واحد مسکونی ضرر کرده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. در این راستا اشخاص حقوقی و شرکت های ساختمانی ۲۵ درصد از سود خود و تعاونی های مسکن باید ۷۵/۱۸ درصد از سود حاصل از ساخت و ساز را به شکل مالیات بپردازند.

صاحب نظران در روزهای اخیر واکنش های متفاوتی به این مصوبه داشته اند. در این میان باید متذکر شد که در مقایسه با مالیات فروش واحد های مسکونی که پیش از این، معادل ۱۰ درصد از ارزش روز فروش واحد های مسکونی مقرر شده بود، نرخ ۲۵ درصد از سود حاصل از فروش در اکثر موارد کمتر شده و مورد استقبال دست اندرکاران خواهد بود. اما تا زمانی که رکود در بازار مسکن وجود دارد، انتظار می رود دولت ضمن تقویت سیاست‌های حمایتی خود در بازار مسکن و از طرفی کاهش عوارض مرتبط با شهرداری و از این دست، سعی در عدم ایجاد شوک مجدد به بازار کرده و مانع شدید تر شدن رکود شود.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.