مهندس رسول مدرس 

کارشناس حقوقی، مدیر دپارتمان مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا همراه با مشاوره به بیش از ۵۰۰۰ مراجعه کننده و همچنین یکی از نویسندگان کتاب مشارکت در ساخت به زبان ساده

دکتر ناصر ولی نژاد

 دکتری عمران، مدیر دپارتمان طراحی و معماری شرکت مهندسی تُکا ، یکی از نویسندگان کتاب مشارکت در ساخت به زبان ساده.

مهندس محمد مدرس

مدیر دپارتمان مشاوره فنی و صدور پروانه، سابقه ۱۰ سال مدیریت فنی دفتر خدمات ۱۰۱ الکترونیک شهر، یکی از نویسندگان کتاب مشارکت در ساخت به زبان ساده

مهندس مهدی رسولی

کارشناس ضوابط شهرداری و شهرسازی با سابقه اخذ جواز چندین هزار متر آپارتمان در منطقه یک و سایر مناطق تهران

معرفی شرکت مهندسی تُکا

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.