در قرارداد مشارکت در ساخت استفاده از چک بابت پرداخت مبلغ بلاعوض یا اسکان یا ضمانت اجرایی پروژه صورت می­‌گیرد.

مالکین محترم توجه داشته باشند که متن چک و شروط قیدشده در قرارداد بسیار اهمیت دارد. اما موضوعی که معمولاً برای آن ابهام وجود دارد تناوب بین چک حقوقی و کیفری است و در کل انواع و اقسام چک کدام‌اند؟

1.چک عادی چکی است که اشخاص عهده ‌ی بانک­‌ها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2.دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادرشده یا بنام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها.
3.طبق قانون صادرکننده چک باید در تاریخ صدور چک معادل مبلغ چک را در بانک داشته باشد.
4.طبق قانون هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکرشده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
5.وجود قلم‌خوردگی یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن منجر به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری می­‌شود.
6.اگر دارنده چک تا ۶ ماه بعد از تاریخ چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ما از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند حق شکایت کیفری را ندارد.

 تفاوت چک کیفری و حقوقی در چیست؟

قانون افراد را از صدور چک به‌عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفید امضا منع کرده است.

طبق بند شماره ۴ متن چک در وصول چک تأثیر ندارد ولی در تعیین حقوقی یا کیفری بودن آن مؤثر است.

1.اگر صادرکننده چک بتواند ثابت کند که تاریخ نوشته‌شده روی چک برای روز دیگری در آینده بوده است چک کیفری نمی­ باشد.
2.اگر در متن چک قید شود بابت ضمانت یا تأمین اعتبار یا مشروط بر ……….. چک کیفری نمی­ باشد.
3.اگر تاریخ روی چک روز تعطیل باشد وصف چک کیفری نمی ­باشد.

چک

1.حقوقی: صادرکننده چک ملزم به پرداخت وجه چک است.
2.کیفری: صادرکننده هم ملزم به پرداخت وجه چک است و هم به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

در مورد قرارداد مشارکت در ساخت در چند مورد از چک استفاده می ­شود که در صورت بروز مشکل موارد ذیل توصیه می­ شود.

حتماً برای عدم وصول چک­های سازنده در قرارداد پیش‌بینی صورت گیرد.

1.عدم وصول چک بلاعوض: فسخ قرارداد و دریافت مبلغ چک به‌عنوان ضرر وزیان
2.عدم وصول چک قرض­الحسنه: فسخ قرارداد و پیش‌بینی ضرر وزیان

 


درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.