مشخصات پروژه

طراح : مهندس رئوف قاسمی
تیم طراحی : مهندس سارا ناصریه
کارفرما : محسنی
زیربنا : ۳۹۰۰
سال طراحی/سال ساخت : ۱۳۹۶
موقعیت : خیابان مقدسی نبش احمدی زمانی

 

طراحی نما مجتمع اداری تجاری مژده شرکت مهندسی تُکا
طراحی نما پروژه مسکونی مژده
طراحی معماری نمای پروژه مژده شرکت مهندسی تُکا
طراحی نما پروژه مسکونی مژده
طراحی نما مجتمع اداری تجاری مژده شرکت مهندسی تُکا
طراحی نما پروژه مسکونی مژده

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.