پیش تر در دو مقاله تحت عنوان های تاثیر اصلاحی (عقب نشینی) بر بنای قابل احداث و انواع اصلاحی به طور کامل به تعریف و تفسیر عقب نشینی در ملک پرداخته ایم. لذا در این مقاله سعی شده است به امتیازی که توسط شهرداری به املاک مشمول اصلاحی هستند، تعلق می‌گیرد پرداخته شود.

به طور کلی شهرداری برای املاک مشمول عقب نشینی؛ در  صورتی که ملاک تراکم آن‌ها را مساحت پس از اصلاحی (باقی مانده) تعریف کند به ازای هر متر مربع عقب نشینی ۳ متر مساحت تراکم تشویقی در نظر می‌گیرد. در صورتی که که ملاک تراکم را سند تعریف کند، این مقدار  برابر ۱٫۸ متر مساحت تراکم تشویقی است.

متراژ تراکم تشویقی متراژی است که شهرداری تهران بابت ایجاد اصلاحی (عقب نشینی) اخذ عوارض نمی‌نماید.

امتیازات_شهرداری_در_خصوص_عقب_نشینی۲-شرکت_تُکا

اما با بررسی دو فرمول فوق می‌توان به این نتیجه رسید که تفاوتی بین دو حالت بیان شده وجود ندارد و تخفیف بیشتری شامل املاک اصلاحی که ملاک تراکم آن‌ها متراژ باقی مانده (پس از اصلاحی) است، وجود ندارد.

امتیازات_شهرداری_در_خصوص_عقب_نشینی-شرکت_تُکا

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.