کارشناس مشارکت در ساخت کیست؟

کارشناس مشارکت در ساخت با داشتن دانش کافی در زمینه مسائل حقوقی، فنی و خصوصا اطلاعات بروز در مورد ضوابط شهرداری‌ها می‌تواند به عنوان شخصی بی طرف که منفعتی در منعقد شدن یا نشدن قرارداد ندارد به طرفین مشاوره دهد.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه نمایید

  1. معمولا قرارداد مجزایی با کارشناس مشارکت در ساخت تنظیم می‌­شود و ایشان می‌تواند جهت تنظیم قرارداد، تعیین قدرالسهم، تعیین درصد مشارکت، تعیین تقسیم نامه، تعیین تراکم مجاز شهرداری، تعیین مبلغ بلاعوض، تعیین لیست مصالح (لیست متریال)، تعیین زمانبندی‌های ساخت، تعیین خسارت‌ها، حق فسخ، حدود متراژ ساختمان و … اقدام و با طرفین مذاکره نماید.
  2. نیازی نیست کارشناس مشارکت در ساخت واسطه قرارداد باشد و در بسیاری اوقات واسطه قرارداد صرفا معرف طرفین است و شاید راجع به مسائل فوق اطلاعات کاملی نداشته باشد.
  3. کارشناس مشارکت در ساخت می‌تواند به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری جهت تهیه طرح توجیهی پروژه نیز به طرفین قرارداد مشاوره دهد.
  4. کارشناس مشارکت در ساخت می‌تواند روشی مناسب جهت کنترل پروژه به طرفین قرارداد پیشنهاد دهد.
  5. می‌توان از کارشناس مشارکت در ساخت جهت بررسی کیفیت قراردادهایی که در حال امضا است، مشاوره گرفت.
  6. در مواردی سازندگان تمایلی به دریافت مشاوره یا انتخاب کارشناس برای قرارداد ندارد، در این صورت پیشنهاد می‌شود که مالکین شخصا جهت دریافت مشاوره اقدام و حق مشاوره را خودشان پرداخت نمایند.

اما چگونه از یک شخص را به عنوان کارشناس و مشاورمان در قرارداد انتخاب نماییم؟

بهترین پیشنهاد این است که پس از صحبت با افراد مختلف از ایشان در خواست کنید تا بتوانید با چند نفر از افرادی که قبلا  از این کارشناس مشاوره دریافت کرده اند تماس بگیرید و نظر این اشخاص را در خصوص کارشناس مربوطه سوال کنید.

افرادی که قصد دارند جهت انتخاب مشاور اقدام نمایند، می‌توانند با تعیین وقت قبلی یک جلسه حضوری با کارشناسان ما داشته و سپس اقدام نمایند.

مقالات مشابه

پکیج کامل خدمات مشارکت در ساخت
پکیج کامل خدمات مشارکت در ساخت

تنظیم قرارداد + تهیه لیست متریال + معرفی سازنده + داوری قرارداد + انعقاد قرارداد

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.