welcome to

چرا کتاب قدرالسهم به زبان ساده

این کتاب به بیان نحوه محاسبه قدرالسهم می پردازد که یکی از دلایل مهم اختلاف مالکین پروژه های ساختمانی با یک دیگر است و علت آن محاسبه نادرست آن است.

برای ساخت املاک کلنگی که بیش از یک مالک دارند باید همه مالکین رضایت داشته باشند و رضایت بیش از 50 % مالکین، جهت تخریب و نوسازی بنا قابلیت اجرایی ندارد.

البته دلایل مختلفی وجود دارد که مالکین یک یا چند ملک قصد محاسبه قدرالسهم خود را داشته باشند که از جمله می توان موارد زیر را بیان نمود

1.محاسبه سهم شارژ
2.فروش قدرالسهم
 3.مشارکت در ساخت
 4.تجمیع املاک

در این کتاب قصد نداریم صرفا راه حقوقی حل اختلافات ناشی از محاسبات قدرالسهم در املاک را بیان کنیم بلکه آنچه عنوان می شود جهت رفع این مسائل بین ساکنین ساختمان می باشد. این روشها بر اساس منطق مهندسی و حقوقی به خوانندگان عزیز پیشنهاد داده میشود و اجباری در انتخاب آن وجود ندارد (از نظر قانونی). اما برای هر روش پیشنهادی، بر اساس چارچوبهای حقوقی، ضمانت اجرایی مناسب ارائه گردیده است.

روابط اجتماعی مردم، اهمیت بسیار زیادی در تعیین کیفیت زندگی ایشان دارد.

مالک یا مالکین با خرید اختیاری یک یا چند واحد آپارتمانی (قسمت اختصاصی آپارتمان) از یک ساختمان، در قسمتهای مشترک آن نیز بطور قهری (بدون اختیار) مالک می شوند. در واقع از نظر حقوقی همسایگان با هم در بخش‌های مشترک و مشاعات شریک هستند. طبق تجربه بدترین راه برای حل اختلافات بین شرکاء، مراجعه به دادگستری می‌باشد. مخصوصا در

آپارتمان ها، در اکثر اوقات نمی توان با تکیه بر رای دادگاه مالکیت شخصی را سلب کرد یا شراکت را از بین برد. در ادامه این کتاب بیشتر به این مسائل خواهیم پرداخت.

متن کتاب محاسبه قدرالسهم به زبان ساده

در زبان فارسی « قدر » به معنی اندازه، ارزش و بها است و کلمه « سهم »به معنی بهره، حِصِه، قسمت و نصیب می باشد. اما کلمه « قدرالسهم » معنای مستقلی در لغت نامه ها نداشته و همچنین در اصطلاح حقوقی هم معنای مشخصی ندارد. مفهوم عرفی «قدرالسهم » بین مردم این است که اگر دو یا چند نفر در مالی با هم شریک یا باهم بدهی به شخصی داشته باشند، میزان سهم هر کدام از افراد در مال یا بدهی را قدرالسهم می‌نامند. از نظر حقوقی «سهم»  به معنی «حِصِه شریک در ما لالشِرکه » است. کلمه «قدرالسهم » در عرف به جای چندین کلمه در علم حقوقی استفاده می شود که برای هر کدام معنای مستقلی وجود دارد:

سهم الارث: سهم وراث از اموال و حقوق شخص متوفی می باشد.

سهم الشرکه: حقی است که افراد با آوردن بخشی از سرمایه در شرکت

دارا می شوند.

حِصِّه: به سهام مشاع هر شریک گفته می شود.

سهم العرصه: به سهام مشاع هر شریک از عرصه یک ملک گفته می شود.

نزدیک ترین معنی به آنچه مقصود مردم از محاسبه قدرالسهم املاک می باشد همان کلمه « سهم العرصه » می باشد که در قانون تملک آپارتمانها نیز به کار رفته است.

متن کتاب محاسبه قدرالسهم به زبان ساده

با توجه به توضیحات داده شده و کاربرد عرفی کلمه «قدرالسهم »، عنوان این کتاب هم با استفاده از عرف راجع مردم انتخاب گردید تا عموم خوانندگان راحت تر به محتوای مد نظر نویسنده پی ببرند. نویسنده معتقد است که فاصله ی معناداری بین قوانین کشور و آگاهی مردم از آن وجود دارد که بخش اعظمی از آن به خاطر سابقه فقهی قوانین و استفاده از کلمات عربی، غیر متداول و نامانوس می باشد. به هرحال با توجه به این که در کتاب هایی که توسط نویسنده تالیف شده است بیشتر هدف پیشگیری وجود دارد تا درمان، سعی شده است از بکار بردن کلمات و اصطلاحات حقوقی اجتناب شود و معانی عرفی جایگزین آن گردد.

متن کتاب محاسبه قدرالسهم به زبان ساده

مطالب این کتاب بر اساس فهرست زیر می باشد

1.تعریف قدرالسهم
تعریف قانونی قدرالسهم: تعریف قدرالسهم طبق قانون تملک آپارتمانها و ایرادات وارد به آن
قسمت اختصاصی و مشترک: تفکیک بین فضاهای اختصاصی و مشترک و اهمیت آنها
مال مشاع
وقف
تعریف عرفی قدرالسهم: تفاوت آنچه در عرف در قیمت ملک تاثیر می گذارد با قانون تملک آپارتمانها

2.روش‌های محاسبه قدرالسهم
محاسبه بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها
پارکینگ
انباری
دیگر فضاهای ساختمان

محاسبه قدرالسهم بر اساس عرف و ارزش گذاری
محاسبه قدرالسهم بر اساس توافق مالکین
محاسبه قدرالسهم به وسیله شخص ثالث
میانجیگری
داوری

محاسبه قدرالسهم بر اساس فرمول مشخص و از پیش تعیین شده: در این بخش فرمولی عرفی برای محاسبه قدرالسهم ارائه گردیده است.

3.محاسبه قدرالسهم در ساختمان های مختلط: در ساختمانهایی که ترکیبی از مسکونی، تجاری، اداری و کاربریهای دیگر وجود داشته باشند کاربرد دارد

4.محاسبه قدرالسهم در تجمیع عرصه املاک: محاسبه قدرالسهم در املاک تجمیعی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که در این بخش توضیح داده شده است.
محاسبه بر اساس متراژ زمین
محاسبه قدرالسهم املاک تجمیعی بر اساس ارزش گذاری
محاسبه قدرالسهم املاک تجمیعی بر اساس ارزش آفرینی مشترک: روشی نوین در محاسبه سهم‌الشرکه طرفین

5.تاثیر هدف محاسبه قدرالسهم در روش محاسبه

 

6.روش‌های اجبار مالکین مخالف با تعمیرات و یا تجدید بنا: تبیین ماده 13 قانون تملک آپارتمانها و عرف قضایی

7.فروش قدرالسهم: موانع قانونی فروش قدرالسهم

8.قیمت گذاری بر اساس ارزش قدرالسهم

9.فروش قدرالسهم(عرصه) جدای از اعیانی

 

10.تبدیل قسمت های مشترک به قسمت اختصاصی

11.وضعیت واحدهای احداث شده در زیرزمین، همکف یا فضای مشترک

12.تغییر کاربری قبل از اخذ صورتمجلس تفکیکی

13.تغییر کاربری بعد از اخذ صورت مجلس تفکیکی

14.صورت مجلس تفکیکی: تعریف و اهمیت صورت مجلس تفکیکی در محاسبه قدرالسهم

15.تاثیر اصلاحی بر قدرالسهم: آیا اصلاحی در محاسبه قدرالسهم تاثیر دارد؟

16.قانون تملک آپارتمان‌ها 1343 (با اصلاحات)

17.دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها(الف و ب)

متن کتاب محاسبه قدرالسهم به زبان ساده

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.