تجمیع املاکی که تعدادی از مالکین آنها دارای سند مالکیت رسمی و تعدادی از مالکین دارای اسناد عادی می‌باشند امکان پذیر نمی‌باشد و با عنایت به بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تجمیع املاک مستلزم خاتمه عملیات ثبتی ملک و تحقق شرایط تجمیع از حیث مالکیت رسمی و میزان مالکیت مالکین مشاعی در پلاک‌های مورد تجمیع خواهد بود.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.