کلاس اصول مذارکرات قرارداد های ملکی

معرفی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت پکیج (5/12)

موفق ترین مذاکره کنندگان می‌توانند مذاکرات را از منظر طرف مقابل ببینند.
در جلسات قراردادهای مشارکت در ساخت و امور ملکی یکی از اساسی ترین مهارت‌ها، مهارت مذاکرات می‌باشد.
شما در جلسه هفدهم پکیج دوره حرفه ایی در خصوص نیازها، استراتژی‌ها و مهارت‌های آماده‌سازی و تعیین استراتژی مذاکرات می آموزید.

مدرس این دوره : مهندس رسول مدرس

اسکرول به بالا