بررسی قرارداد مشارکت در ساخت

در بسیاری از قرارداد‌های مشارکت در ساخت، مالکین و سازندگان پس از امضای قرارداد به ما مراجعه می کنند و درخواست بررسی قرارداد امضا شده را دارند. (که ای کاش قبل از امضای قرارداد مورد بررسی قرار گیرد! )

برای بررسی قرارداد مشارکت در ساخت می‌بایست به موارد ذیل واقف باشیم.

 1. مباحث حقوقی قراردادهای ساختمانی
 2. ضوابط شهرسازی 
 3. مسائل فنی و اجرایی ساختمان
 4. تجربه کافی

در این مقاله به بررسی یک قرارداد مشارکت در ساخت با مشخصات ذیل پرداخته‌ایم.

موقعیت ملک: منطقه 2 تهران
مساحت زمین: 2850 مترمربع
تعداد واحدهای ملک: 36 عدد
تعداد صفحات قرارداد: 13 صفحه
تعداد طبقات مجاز: 6 طبقه مسکونی روی همکف

در ادامه به بررسی ایرادات یک قرارداد مشارکت در ساخت می پردازیم.

 • در صفحه ی اول از قرارداد مشخصات مورد معامله باید به صورت کامل و واضح ذکر شود و همچنین در ماده 2، پیشروی مجاز به صورت دقیق باید مشخص شود.
 • بلاعوض از مهمترین مسائل برای مالکان و سازندگان است که پیشنهاد می شود پس از پرداخت فیش عوارض شهرداری باشد.
 • زمان تخلیه و تحویل بهتر است پس از چاپ پروانه ساخت باشد و مدت زمان اجرای پروژه نیز باید با جزئیات بیشتری ذکر شود.
 • جدول زمانبندی می بایست قبل از امضای قرارداد تهیه و به تایید طرفین برسد.
 • شرایط درختان داخل و بیرون ملک و شرایط تجمیع باید به صورت کامل مشخص باشد.
 • شرایط و حدود اختیارات نماینده مالکین و سازنده باید به طور کامل مشخص باشد.
 • تمامی بند ها باید ضمانت اجرایی داشته باشند.
 • شرایط پیش فروش طرفین در قرارداد می بایست معین شود.
 • مسئولیت بیمه ساختمان های مشاور بر عهده ی سازنده است و در قرارداد باید به صورت کامل ذکر شود.
 • سازنده می بایست در صورت اخذ متراژ و یا طبقه مازاد، از مالکین رضایت کتبی بگیرد.
 • در صورت فوت سازنده، مالکین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.
 • تعیین قرارگیری واحدها می بایست قبل از قرارداد تهیه شود.
 • لیست متریال باید بسیار کامل باشد.
 • می بایست ایرادات نگارشی قرارداد رفع و بندهای تکراری حذف شوند.

تذکر: مواد هر قرارداد نسبت به موقعیت و شرایط هر ملک متفاوت می‌باشد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.