تغییر پهنه در تهران

تغییر کاربری تجاری، اداری و مسکونی تحت چه شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد؟ پهنه چیست؟ نحوه استفاده از اراضی، چگونگی ساخت و ساز، کم و کیف فعالیت‌های قابل استقرار و بهره‌برداری‌های مجاز در محدوده‌هایی مشخص شده تحت عنوان پهنه می‌باشد.  انواع پهنه انواع پهنه-شرکت مهندسی تُکا مشاوره تغییر پهنه هر یک از پهنه‌ها، ضوابط و مقرراتی برای […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.