تعریف مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت قراردادی خصوصی است که طی آن یک یا چند شخص به عنوان مالک، سرمایه خود که همان ملک یا زمین است در  اختیار شخص یا اشخاص دیگری  می‌گذارد

رضایت همسایه برای ساخت

معمولا در ملک هایی که بیش از یک مالک دارند، کسب رضایت تمامی مالکین برای نوسازی ملک از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه می‌شوند.

مشاوره مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت تلفیقی از دانش فنی و حقوقی است و برای نوشتن آن هیچ سازمان یا نهاد آموزشی وجود ندارد.

آموزش مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت قراردادی نوظهور بوده که به واسطه‌ی نیاز و اقتضای جامعه بوجود آمده و در قوانین جاری کشور ما تعریفی برای آن وجود ندارد.

3 ضمانت قرارداد مشارکت در ساخت

3 ضمانت قرارداد مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا

 برای متعهدله (طرفی که تعهد به نفع وی است) همواره این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد، تعهد خود را با تأخیر یا نقص انجام دهد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.