در قوانین جاری کشور متاسفانه قانونی در رابطه با به نحوه ی به نام زدن آورده نشده است و یک مساله ای است که به صورت عرف و اعتماد طرفین صورت می‌گیرد.
انتقال سند در واقع مهم‌ترین تعهد مالکین است و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازندگان که به همین دلیل معمولا در این مورد طرفین به شکل برخورد می‌کنند.
بر اساس تجربه‌ی ما بهترین روش به نام زدن که کمترین اختلاف را میان طرفین به وجود می‌آورد به شرح زیر است.

مالکین در ۳ مرحله اقدام به انتقال سند صورت رسمی در دفترخانه شماره ….. به آدرس ……….. به نسبت. دانگ از سند موضوع ماده…… به نام طرفین دوم قرارداد با زمان بندی زیر می‌نمایند

  1. پس از اخذ جواز/گود برداری/ اتمام اسکلت در تاریخ …… مالکین باید نسبت به انتقال…. دانگ از یک دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد به نام طرف دوم اقدام نمایند.
  2. پس از اتمام سفت کاری/ تحویل آپارتمان‌های نوساز به مالکین و در تاریخ …….. مالکین باید نسبت به انتقال … دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد به طرف دوم اقدام نمایند.
  3. پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی/ تحویل آپارتمان‌های نوساز و در تاریخ…….مالکین باید نسبت به انتقال….دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد به طرف دوم اقدام نمایند.

لزوم این ماده

 تعهدات مالکين در قراردادهای مشارکت در ساخت کمتر از انگشتان یک دست می‌باشد. یکی از مهم‌ترین آنها موضوع انتقال سند به نام سازنده است که باید بر اساس منطق صورت گیرد. زمان‌بندی پیشنهادی ما مطلق نیست ولی همانطورکه بالا ذکر شد تجربه ثابت کرده که این شیوه اختلافات را کاهش می‌دهد.

نکات

در مراحلی که انتقال سند همزمان با تکمیل مراحل ساخت صورت می‌گیرد.
حتما گواهی عدم خلاف اخذ شود تا پروژه تخلفاتی نداشته باشد که منجر به عدم امکان اخذ پایان کار گردد.

دو اشتباه بزرگی که مالکین انجام می‌دهند.

  1.  انتقال سند قبل از اخذ جواز ساخت یکی از اشتباهات رایج در قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد.ممکن است در مواردی هزینه شهرداری به اندازه ای باشد که سازندگان برای انتقال سند قبل از اخذ جواز اصرار بورزند ولی با ضمانت‌های قراردادی این نگرانی را می‌توان رفع نمود اما انتقال سند در این مرحله اصلا صحیح نیست و در بسیاری موارد دیده شده که انتقال سند صورت گرفته و جواز ساخت مدت‌ها اخذ نشده است.
  2. به دو دلیل قسمت آخر انتقال سند بهتر است که در زمان اخذ صورت مجلس تفکیکی رخ دهد.
  3. اول این که زمان تحویل واحدهای نوساز تا اخذ صورت مجلس تفکیکی مالکین در ساختمان مستقر شده و مسائل و ایرادات احتمالی را متوجه خواهند شد در این فرصت که هنوز تعهدات سازنده تمام نشده می‌توانند از ایشان درخواست نماینده که مشکلات را رفع نماید.
  4. دوم این کار که اگر قسمت آخر انتقال سند در زمان تحویل یا هم زمان با اخذ پایان کار باشد ممکن است به دلایلی تعهد سازنده به اخذ اسناد مالکیت انجام نشود اما وقتی صورت مجلس تفکیکی اخذ شده باشد عملا از نظر ثبتی پروژه مورد تایید است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.