کلیدگردان روش دیگری از قراردادهای پیمان مدیریت دوعاملی است. قراردادهای کلیدگردان، قراردادهای کلید در دست هم نامیده می‌­شوند. این روش بسیار متفاوت از روش طرح و ساخت و EPC است. در قراردادهای پیمان مدیریت کلیدگردان، کارفرما ذهنیت کلی نسبت به طراحی و ساخت پروژه دارد. کارفرما تمامی مسائل پروژه را از ابتدا تا اتمام کار اعم از مطالعات اولیه، طراحی و ساخت را به مدیر پیمان یا عامل دوم قراردادهای طرح و ساخت می‌­سپارد.

امروزه قراردادهای ساخت و ساز آمار عجیبی از دعاوی حقوقی و کیفیری دادگاه‌ها دارند. مابین قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای کلیدگردان به دلیل مسئولیت بیشتر و ریسک حداکثری مدیرپیمان، سهم بیشتری از این دعاوی دارند.

کارفرما به دنبال روشی بود ﮐﻪ بتواند در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ اعم از مطالعات اولیه، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، تهیه ﺗﺠﻬﯿﺰات، راه اﻧﺪازی و دریافت گواهی‌های پایان عملیات ﭘﺮوژه را پیش بینی نماید و خود حداقل ریسک را متحمل و بیشترین سود را حاصل کند.

(می‌­توانید از تیم مجرب شرکت مهندسی تُکا کمک بگیرید.)

قراردادهای کلید گردان-شرکت مهندسی تُکا

نکته: انتخاب مدیرپیمان در قراردادهای ساخت و ساز خیلی مسئله مهمی می‌­باشد. کارفرما باید مدیرپیمانی را انتخاب کند که تجربه زیادی داشته باشد و از سرانجام پروژه خیالش راحت باشد. (نکات مهم زیادی برای انتخاب مدیرپیمان وجود دارد که به شما توصیه می­‌شود، قبل از امضای قرارداد از کارشناسان شرکت فنی و مهندسی تُکا مشاوره بگیرید.)

قراردادهای کلید گردان-شرکت مهندسی تُکا

مثال

کارفرما می‌­خواهد، یک ساختمان ۱۵ طبقه که در هر طبقه ۲ واحد به مساحت ۱۰۰ متر، بسیار شیک و زیبا ساخته شود.

پیمانکار کل (مدیرپیمان) باید در ابتدا امکان سنجی و مطالعات اولیه را نسبت به خواسته‌های کارفرما تهیه کند و سپس با توجه به آن طراحی پروژه را پیش ببرد.

در ادامه باید طراحی فاز یک و دو را تهیه و کارفرما تایید کند و با توجه به طراحی نقشه‌ها، تدارکات و متریال هم تهیه کند.

در انتهای کار، پیمانکار کل (مدیرپیمان) باید تأدیه‌های لازم را از مراجع ذی ربط اخذ و با توجه به خواسته‌های کارفرما، پروژه را تحویل دهد.

 

شرکت مهندسی تُکا می‌­تواند شما را در موارد زیر یاری کند.

 • تنظیم انواع قراردادهای مدیریت پیمان
 • اصلاح انواع قراردادهای مدیریت پیمان
 • بررسی قراردادهای مدیریت پیمان
 • تنظیم متمم برای کلیه قراردادهای مدیریت پیمان
 • تهیه لیست متریال نسبت به هر پروژه
 • اخذ پروانه و گواهی ساخت پروژه­ های ابنیه
 • طراحی و مشاوره در خصوص نقشه های معماری، نما، داخلی و سه رشته
 • معرفی مجری، ناظر، داور و مشاور در قراردادهای پیمان
 • شرکت مهندسی تُکا به عنوان مدیرپیمان در پروژه
 • خدمات داوری در اینگونه قراردادها
 • مشاوره ساعتی حضوری و تلفنی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.