خیلی اوقات ما جهت اندازه‌گیری محیط اطراف خود به متر یا خط کش احتیاج پیدا می‌کنیم، اما در آن لحظه دسترسی به متر یا خط کش برای ما مقدور نمی‌باشد. بنابراین می‌توانیم از ابزارهایی که مثل اعضای بدن خودمان جهت اندازه‌گیری سطوح استفاده نمایید.

برخی از آن‌ها عبارتند از

  • هر وجب انسان مذکر بالغ حدودا ۲۰ سانتی‌متر می‌باشد.
  • طول کفش فرد بالغ حدودا ۳۰ سانتی متر می‌باشد.
  • بطور معمول قد انسان در حدود ۱۶۰ الی ۱۹۰ سانتی‌متر می‌باشد اما جالب است بدانیم که از کف پا تا ابتدای خط کمربند حدود ۹۰ سانتی‌متر می‌باشد.
  • طول گام هر انسان درصورتی که بطور عادی قدم بزند در حدود ۷۰ سانتی‌متر و درصورتی که گام‌های بلند بردارد در حدود یک متر می‌باشد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.